uši:

Mužské uši

Jeho uši vzrušují něžné polibky a váš dech

Někteří muži si vlastně ani pořádně neuvědomují, že i uši jsou jednou z jejich mimořádně citlivých erotogenních zón. A přece tomu tak bezesporu je. Ti, kteří se laskání a stimulaci ušních boltců i lalůčků brání a vyhýbají, si vůbec neuvědomují, o co …
Ucho a ušní lalůček

Zapojte do předehry uši a ušní lalůčky

Uši, respektive ušní lalůčky a boltce nejsou jen součástí systému, který člověku umožňuje vnímání zvuků včetně řeči. Jedná se i o výraznou a citlivou erotogenní zónu na lidském těle, se kterou je však třeba zacházet opatrně a s citem. Ušní lalůček sice …