Z dráždění šíje bude mít husí kůži

Na ženském těle se nachází velké množství erotogenních zón, některé možná trochu zanedbáváme a přehlížíme. To může být docela zásadní chyba, protože mnohé ženy prostě od muže čekají víc než jen sex, jsou citlivě založené a skrývají v sobě touhu po romantice. Ačkoli to některé nedávají nijak okatě najevo, věnují se sportu, své práci i zálibám, někde v koutku duše mají touhu po něžných, dotycích, slůvkách a laskání.

OPOMENUTÍ MODERNÍ DOBY?

Dnešní muži zpravidla neopěvují krásu něžných ruček, zlatých kadeří nebo dokonce ušlechtile klenutou labutí šíji své partnerky nebo milenky. Ocení spíš praktické vlastnosti, na které je moderní žena sice právem hrdá, něco jí ale občas prostě chybí. Přitom šíje patří mezi ženské erotogenní zóny, které jsou dobře dostupné, velmi citlivé a projeveným zájmem v těchto místech se můžete výrazně odlišit od ostatních mužů, kteří většinou směřují mnohem přímočařejší a méně romantickou cestou k témuž cíli. Doteky na šíji dokáží vzbudit v partnerce pocit vlastní výjímečnosti, zvýší citlivost k vám a dodají gloriolu něžného, citlivého milence.

CESTA K ŽENSKÉMU SRDCI

Položit si na hruď partnerčinu hlavu, pohladit ji s citem po vlasech a potom je poodhrnout, políbit na ušní lalůček a přejít k šíji, to není zrovna zaběhnutý postup. Takhle napsané to může pro mnohé muže vypadat i docela změkčile nebo směšně, ale právě tudy často vede cesta k srdcím (i k jiným místům, pochopitelně) zdánlivě chladných, odmítavých a zároveň velmi přitažlivých žen. Takovou „ledovou královnu“ neomámíte často nablýskaným autem ani výší konta, čeká prostě na něco jiného, své erotogenní zóny si přísně střeží. Jemné hlazení po šíji ve spojení s šeptáním něžných slůvek (pokud vám to moc nejde, několikrát zopakujte pár pečlivě připravených a nacvičených lichotek, zpravidla literární hodnota projevu není nejdůležitější), pokračujte v hlazení, přidejte jemné polibky nebo doteky peříčkem či konečky prstů. Není třeba se hned dravě dobývat pod oblečení, správně „rozpracovaná“ romantička ho ze sebe strhá sama nebo vás o to zastřeným hlasem požádá. (Jemné dotyky v místech erotogenní zóny na šíji lze vysvětlit i bez romantiky, při dráždění totiž dochází ke zvýšené tvorbě hormonů serotoninu a dopaminu, tohle jí ale rozhodně do ouška nešeptejte!).

MŮŽE PŘINÉST PŘEKVAPIVÉ VÝSLEDKY

K laskání šíje patří i horké výdechy, déletrvající polibky a pomalé, intimitu prohlubující výdechy horkého vzduchu z plic. To lze spojit i s laskáním a chválou vlasů, pokožky a ejhle…najednou je hráz prolomena, partnerka vám sama nenápadně pomáhá s uvolňováním svých svršků a vede vaše ruce tam, kam by je před romantickou mezihrou nikdy nepustila. A vítězství je nadosah! Rozhodně tedy ženskou šíji coby erotogenní zónu nepodceňujte…